~pniedzwiedzinski


#385 iso-8859-1 encoding issue when viewing mail a month ago

Comment by ~pniedzwiedzinski on ~sircmpwn/aerc2

I have similar issue, latest aerc on archlinux. The difference is, that I'm using UTF-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
From: <>
To: <>
Subject: test
Date: Fri, 22 May 2020 20:53:49 +0200

To jest testowa wiadomo<C5>C4><87> zawieraj<C4><85>ca polskie znaki <3 oraz emoji <F0><9F><98><80>

Pozdro
PN